— Pizza —

Orders: 777 585 566
 Orders are accepted up to 15 minutes before closing.

Ø33 cm Ø 45 cm  

1. Margherita (1, 7)

sugo, mozzarella, basil

159 Kč       289 Kč 

2. Pizza Vito (1, 7)

sugo, mozzarella, pork tenderloin, bacon, brocoli,
sweetcorn, oregano, garlic

219 Kč         369 Kč 

3. Amalfi (1, 7)

cream, mozzarella, ham, leek, camembert

195 Kč        345 Kč 

4. Al Cotto (1, 7)

sugo, mozzarella, ham

179 Kč        319 Kč 

5. Capricciosa (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, basil

189 Kč        339 Kč 

6. Sanremo (1, 7)

cream, mozzarella, ham, spinach, gorgonzola

199 Kč         349 Kč 

7. Prosciutto Olive (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, green olives

189 Kč        339 Kč 

8. Hawai (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, pineapple

189 Kč        339 Kč 

9. Salami (1, 7)

sugo, mozzarella, salami

179 Kč        319 Kč 

10. Quattro Stagioni (1, 7)

sugo, mozzarella, 1/4 Al Cotto, 1/4 Salami, 1/4 Margherita, 1/4 Mushrooms

195 Kč        345 Kč 

11. Basilic (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, prosciutto crudo, tomatoes, grana, basil

225 Kč         395 Kč 

12. Mexico (1, 3, 7)

sugo, mozzarella, salami, red onion, egg, jalapeños

195 Kč         345 Kč 

13. Salsiccia Diavolo (1, 7)

sugo, mozzarella, italian sausage, jalapeños, bell pepper, cheddar

209 Kč         369 Kč 

14 Quattro salami (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, salami, bacon, italian sausage

215 Kč         375 Kč 

15. Sicilia (1, 3, 7)

sugo, mozzarella, ham, bacon, egg, grana, garlic, oregano

205 Kč        365 Kč 

16. Pepperoni (1, 7)

sugo, mozzarella, bell pepper, bacon, grana, chilli, garlic

199 Kč         359 Kč 

17. Diavola (1, 7)

sugo, mozzarella, bacon, red onion, goat horn pepper,
grana, chilli, garlic

205 Kč         365 Kč 

18. Grosseto (1, 7)

cream, mozzarella, bacon, ceps, grana, rosemary, garlic

209 Kč        379 Kč 

19. Corleone (1, 7)

sugo, mozzarella, italian sausage,  red onion, corn, goat horn pepper

209 Kč        369 Kč 

20. Special (1, 7)

sugo, mozzarella, chicken breast, gorgonzola, grana

215 Kč         385 Kč 

21. Quattro Formaggi (1, 7)

cream, mozzarella, gorgonzola, camembert, grana

205 Kč        375 Kč 

22. Rustica (1, 7)

cream, mozzarella, chicken breast, red onion, spinach, gorgonzola

205 Kč        375 Kč 

23. Pancetta e spinachi (1, 3, 7)

sugo, mozzarella, bacon, spinach, egg, garlic

205 Kč       375 Kč 

24. Carpaccio (1, 7)

sugo, mozzarella, beef carpaccio, grana, garlic, rosemary, cream

229 Kč        409 Kč 

25. Hermelino  (1, 7)

cream, mozzarela, camembert, cranberries

199 Kč         349 Kč 

26. Positano (1, 4, 7)

sugo, mozzarella, tuna, red onion

199 Kč        349 Kč 

27. Adriatika (1, 4, 7)

cream, mozzarella, ham, tuna, red onion

205 Kč        365 Kč 

28. Napoletana (1, 4, 7)

sugo, mozzarella, italian sausage, anchovies,
olives mix, gorgonzola, oregano

209 Kč        379 Kč 

29. Gamberreti e spinachi

sugo, mozzarella, tiger shrimps, spinach, garlic

235 Kč       415 Kč 

30. Prosciutto Crudo con Rucola (1, 7)

sugo, mozzarella, arugula, prosciutto crudo, grana

235 Kč        415 Kč 

31. Crudo Porcini (1, 7)

sugo, cream, ceps, grana, prosciutto crudo

239 Kč        419 Kč 

32. Caesar pizza (1, 7)

cream, mozzarella, chicken breast, cherry tomatoes, lettuce, Grana Padano

205 Kč        375 Kč 

33. Verdure (1, 7)

sugo, mozzarella, spinach, onion, eggplant,

artichokes, bell pepper, grana

199 Kč         369 Kč 

34. Vegetariana (1, 3, 7)

sugo, mozzarella, 1/3 roasted bell pepper, 1/3 mushrooms, 1/3 spinach, egg

195 Kč        355 Kč 

35. Primavera (1, 7)

sugo, mozzarella, mushrooms, ham, salami, gorgonzola, cream

199 Kč        359 Kč 

36. Funghi (1, 3, 7)

sugo, mozzarella, mushrooms, egg, oregano

179 Kč       319 Kč 

37. Marinara (1, 4)

sugo, olives, anchovies, capers, oregano, garlic

195 Kč       355 Kč 

38. Emiliano (1, 7)

sugo, mozzarella, mushrooms, olives, corn, oregano

179 Kč       329 Kč 

 39. Napoli pizza (1, 7)

sugo, mozzarella, ham, corn

189 Kč        339 Kč

40. Bolognese pizza (1, 7, 9)

sugo, mozzarella, beef ragout, red onion

199 Kč         349 Kč

Pizza of your choise

sugo or cream, mozzarella + 5 toppings (max 1 from category special)

255 Kč         425 Kč

Pizza box

10 Kč            18 Kč

Pizza bread

41. Rosemary and garlic (1)

rosemary, garlic, olive oil

49 Kč

42. Parmagiana (1, 7)

garlic, grana, black pepper

75 Kč

Box

10 Kč

Toppings

71. spices

chilli, garlic, egg, rosemary, basil, thyme, oregano, black pepper, balsamico

15 Kč

72. Vegetable

sweet corn, red onion, mushrooms, olives, bell pepper, tomatoes, pineapple

arugula, goat horn peppers, jalapeños, artichoke, broccoli, zucchini, capers, leek

30 Kč

73. Sausages, cheese

mozzarella, grana, gorgonzola, ham, bacon, cheddar, camembert, italian sausage, salami, anchovies, chicken breast, sun dried tomatoes

40 Kč

74. Special

prosciutto crudo, beef tenderloin, shrimps, mozzarella di Bufala DOP, ceps, pork tenderloin

65 Kč